אלפון המשרד

לוחמטוב איגור
רכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9712549
03-9721674