אלפון המשרד

סונין אורן
בית דגן
מנהל תחום (דייג ימי)
דיג וחקלאות מים
9485735