אלפון המשרד

שובל אורן
מרכז ביקורת נתב_ג
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-7789196
03-6738112