אלפון המשרד

בן שושן אורית
רכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-9945598