אלפון המשרד

יוסף אורלי
בית דגן
ראש ענף (בטחון)
משאבי אנוש