אלפון המשרד

נגר שגית
רופאה וטרינרית ממשלתית; מנהלת מרחב דרום
מערך בריאות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688916
03-9681792