אלפון המשרד

ליסקר שרון
ממונה על פניות הציבור וקובלנות וממונה על פניות לפי חוק חופש המידע
מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688981
03-9681657