אלפון המשרד

ציוני שלומית
סגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת
שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681583
03-9681571