אלפון המשרד

טל שקולניק
מרכז מקצועי ראשי (בקר)
בקר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485311

 

 

תקופת המעבר בין התחלובותתקופת המעבר בין התחלובותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the-period-of-transition-between-the-emulsifications.aspx13/02/2021 22:00:00
הכוונה ותוכנית מעשית לניטור וניהול רווחת בע"ח במשקיםהכוונה ותוכנית מעשית לניטור וניהול רווחת בע"ח במשקיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Guidance_and_practical_plan_for_monitoring_and_managing_the_welfare_of_animals_on_farms.aspx28/04/2019 21:00:00
צריך להבטיח קיימות ברפת - והבטחות צריך לקיים!צריך להבטיח קיימות ברפת - והבטחות צריך לקיים!https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kayamut_brefet.aspx19/01/2019 22:00:00