אלפון המשרד

עבד מאלק טליע
מפקח מרחב צפון
מערך בריאות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
04-6303465