אלפון המשרד

גולדשטיין תמר
בית דגן
מרכז כספים וחשבונות
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
9485851