אלפון המשרד

תמר שגיב
בית דגן
מרכז בכיר (אמרכלות)
מחוז השפלה וההר
03-9559988