אלפון המשרד

לוי תמר
מנהלת תחום בכירה (הערכת סיכונים)
הערכת סיכון נגעים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681586
03-9681571