אלפון המשרד

לוי תמר
מנהל/ת תחום (הערכת סיכונים)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681586
03-9681571