אלפון המשרד

מור תמר
בית דגן
ממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)
ייעוץ משפטי
03-9485498
03-9485836