אלפון המשרד

אשוול תמיר
מנהל אגף א, מינהל והכשרה
מינהל והכשרה (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681407
03-9681407