אלפון המשרד

שטרית תמי
בית דגן
רכזת לשכהב'
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559932
03-9559935