אלפון המשרד

אלקים תמר
בית דגן
מנהל תחום (הדרכה וניתוח מערכות מינהל)
מינהל ומשאבי אנוש; ניתוח מערכות מנהל והדרכה
03-9685455
9485357 - 03