אלפון המשרד

מועלם תקוה
בית דגן
ראש ענף (ייצור)
גורמי ייצור
039485757
039485767