אלפון המשרד

טרוסאו בזונק
עובדת מעבדה
מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)
03-9688909
03-9681692