אלפון המשרד

פרידקין ציפי
מנהלת תחום (חקר שווקים)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485799
03-9485810