אלפון המשרד

כהן ציון
מרכז נמל אשדוד
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8520318 ,08-8560852
08-8532910