אלפון המשרד

ספליארסקי ולריה
מנהלת תחום טכסונומיה (פרפראים וכנימות עש)
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681575
03-9681507