אלפון המשרד

ווהב ווהב
מרכז אזור צפון
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602111
04-8602128