אלפון המשרד

יעקב לוי
מרכז מקצועי ראשי בכיר - ניתוח מערכות
הגנת הצומח - אגף כימיה
03-9485622
09-9888787
ימים א'-ה' 9-18:00
מחוז הנגב