אלפון המשרד

יעל בן-דיין
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100