אלפון המשרד

יעל בודניק בר
מרכזת בכירה תכניות עבודה
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485274