אלפון המשרד

קחל יעל
בית דגן
מנהל/ת תחום בכיר/ה מחקר כלכלה ואסטרטגיה
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
04-6292363

 

 

תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspx06/02/2019 22:00:00