אלפון המשרד

ועקנין יעל
גילת
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז הנגב
08-9920979
08-9920996