אלפון המשרד

אדמוני יפה
בית דגן
ראש ענף (מימון והשקעות)
השקעות ומימון
03-9485520
03-9485829