אלפון המשרד

נשאוי יפה
מנהלת ענף (רכש ולוגיסטיקה)
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מינהל והכשרה (הגה"צ)
03-9681515
03-9681516