אלפון המשרד

בן שמשון יפית
ירושלים
מרכז (הוצאות ותשלומים)
חשבות וכספים
02-6290165
02-6290122