אלפון המשרד

מרקוביץ יפית
בית דגן
ראש ענף (מימון והשקעות)
השקעות ומימון
03-9485518
03-9485829