אלפון המשרד

פולג יעקב
בית דגן
סמנכ"ל בכיר לסחר חוץ
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO; סחר חוץ
03-9485562
03-9485761