אלפון המשרד

רבינוביץ ינקו
בית דגן
מנהל תחום (רכש)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485393