אלפון המשרד

רונן ירון
בית דגן
מנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485369
03-9485749