אלפון המשרד

יואב גולן
יואב גולן
מדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש)
גידולי שדה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303439

 

 

סיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 2020סיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sunflowers.aspx12/10/2020 21:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary_of_a_variety_of_bread_wheat_varieties.aspx09/09/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/congenital-_heat_variety_test_2020_2019_season.aspx26/08/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/jezreel_valley_wheat_variety_test_2020_2019_season.aspx26/08/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wheat_varieties_test_for_jezreel_valley_fodder_-2019-2020_season.aspx11/07/2020 21:00:00
ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/experiments_and_observations_in_quinoa.aspx22/06/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pima_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Shaani_shredless_GA1.aspx23/01/2018 22:00:00