אלפון המשרד

יואב שעני
יואב שעני
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)
בקר; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

הכנת תחמיצים ברפת החלבהכנת תחמיצים ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/preparing_silage.aspx24/11/2020 22:00:00
בחינת יעילותה של סודה לשתייה בצריכה חופשית למניעת חמצת כרס תת-אקוטית (SARA)בחינת יעילותה של סודה לשתייה בצריכה חופשית למניעת חמצת כרס תת-אקוטית (SARA)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examining_the_efficacy_of_free_consumption_of_soda_drink_top_Prevent_sub_acute_acid.aspx08/07/2020 21:00:00
ביצועי עגלות תחלופה שניזונו במנה המכילה כוספת חוחובה מטופלת כתחליף לגלוטן פידביצועי עגלות תחלופה שניזונו במנה המכילה כוספת חוחובה מטופלת כתחליף לגלוטן פידhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_performance_of_turnover_heifer_fed_in_a_dish_containing_a_treated_jojoba_insert_as_a_substitute_for_gluten_free.aspx01/07/2020 21:00:00
תחמיץ חיטה: בין ביולוגיה לפרקטיקהתחמיץ חיטה: בין ביולוגיה לפרקטיקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wheat_silage_between_biology_and_practice.aspx30/06/2020 21:00:00
שינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלשינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/annual_changes_in_the_chemical_composition_of_the_rough_foods_in_israel.aspx30/06/2020 21:00:00
בחינת התאמת מודל הפחמימות וחלבונים של אוניברסיטת קורנל לתנאי הארץבחינת התאמת מודל הפחמימות וחלבונים של אוניברסיטת קורנל לתנאי הארץhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examination_of_cornell_university_carbohydrate_and_protein_model_fit_to_country_conditions.aspx30/06/2020 21:00:00
סקירת היבטים ממשקיים ותזונתיים להגדלת יצור שומן החלבסקירת היבטים ממשקיים ותזונתיים להגדלת יצור שומן החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/review_of_interface_and_nutritional_aspects_to_increase_milk_fat_production.aspx22/12/2019 22:00:00
המלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבהמלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shiur_vitamin_a_bshluchot_refet_ahalav.aspx15/04/2019 21:00:00
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx01/12/2018 22:00:00
תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Shaani_shredless_GA1.aspx23/01/2018 22:00:00