אלפון המשרד

גמליאל יוכבד
ירושלים
ראש ענף (משכורת)
חשבות וכספים
02-6290129
02-6290162