אלפון המשרד

יפת יונתן
מפקח מקנה
לשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
08-8591533
08-8591012