אלפון המשרד

מוחמד זידאן פרופ`
מרכז בכיר וירולוגיה ושיטות מולקולריות
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681531
03-9681582