אלפון המשרד

מילדנברג צביה
רופאת קלוטי פרסה ופינות חי
בריאות סוסים (שו"ט); בריאות גמלים (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681752
03-9681730