אלפון המשרד

זמל צבי
ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9712549
03-9772471