​​​​​​המעבר מהדברה כימית "קונבנציונאלית" לממשק של הדברה משולבת, הכוללת הדברה ביולוגית וכימית, הינו מהלך עיקרי בתחום הגנת הצומח שמטרתו לאפשר התמודדות מושכלת נגד פגעים בגידולים חקלאיים, תוך הפחתת השימוש בתכשירי הדברה בתוצרת החקלאית.

הנברנים הנם מזיקים לחקלאות המשתמשים בקרקעות חקלאיות כבית גידול מאוד נוח ובין הגידולים החקלאים מתפתחות אוכלוסיות צפופות, הגורמות לנזקים קשים. הנברנים מכרסמים את בית השורשים, את קליפת צוואר השורש או את תחתית הגזע, וכך הם עלולים לגרום נזק, החל מעיכוב ההתפתחות ועד לחיגור ולתמותת העץ.

האמצעי היחיד להדברת נברנים, העומד כיום לרשות מגדלי גידולי שדה ומטעים, הוא פיזור פיתיונות של גרגרי חיטה מורעלים ("רוש-80"), אך כיסוי הקש של גידולי הכיסוי מונע חדירה של מרבית גרגרי הפיתיון אל הקרקע, שם פעילים המכרסמים, ויעילות ההדברה פוחתת לאין-שיעור. נוסף לכך, מטעים רבים הם מטעים אורגניים, שאסור להשתמש בהם ברעלים, ולכן גוברת הדרישה להדברה ביולוגית בעזרת עופות דורסים. העוף הדורס, המתאים ביותר למטרה זו, הוא התנשמת. 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים