​​​​​​​​ד"ר צבי קליין, משרד החקלאות: "גידול הפרפר בישראל מהווה גידול יחיד בעולם! המשך הגידול יסייע רבות בהמשך המעקב אחר ההתפתחות ואחר התכונות של מין זה".
ל"דובון הקיקיון" שתי תכונות אופי ייחודיות – תרדמת חורף ושלב התפתחות נוסף.
מקור שמו - דובון בשל פלומת השערות על הזחל וקיקיון בשל הצמח עליו הוא חי וממנו ניזון.

השירותים להגנת הצומח וביקורת במשרד החקלאות גילו מין חדש של פרפר בישראל - "דובון הקיקיון" שמו (Olepa schleini). זהו מין פרפר חדש בארץ ובעולם ממשפחת הדובוניים (Arctiidae).

מקור שמו - דובון בשל הפלומה השעירה שמכסה את גופו של הפרפר בשלב הזחל וקיקיון בשל הצמח עליו הוא חי וממנו ניזון. זיהוי "דובון הקיקיון" התבצע במעבדת האבחון במשרד, בה ניתנים שירותי זיהוי חרקים, אקריות וגורמי מחלות צמחים.

 

בשלב הבוגר מגיע הפרפר לגודל של 2.5 ס"מ וגופו מכוסה חלקית בקשקשים. בשלב הזחל הוא ניזון מאכילת חלקי צמחים, בעיקר עלים. בשלב הבוגר, זהו שלב הפרפר, הוא ניזון מצוף פרחים. המין החדש משתייך לסדרת הפרפראים (Lepidoptera), הכוללת כ- 150,000 מינים בעולם ו- 2,300 מינים בישראל.

בדומה לפרפראים, גם המין החדש הינו בעל מחזור חיים (גלגול) מלא, המורכב מארבעה שלבים: ביצה, זחל, גולם ובוגר. בדומה לחבריו, "דובון הקיקיון" שומע טוב הודות לאברי שמע מצוינים. הזכר מוצא את הנקבה בעזרת חוש הריח המפותח שלו (הממוקם במחושים) המכיר וקולט גם ממרחק ניכר את הפרומון שמפרישה הנקבה. לאחר ההזדווגות, מטילה הנקבה ביצים על אותו צמח שישמש מזון לזחליה.

 

"דובון הקיקיון" זוהה בישראל לאחר שזחלי פרפראים שנאספו על צמחי קיקיון הובאו למעבדה לאנטומולוגיה בשירותים להגנת הצומח וביקורת במשרד החקלאות. הזחלים הוכנסו לגידול מעבדתי שפותח והתבסס על עלי קיקיון. במעקב אחר התפתחות הפרפרים נקבע כי הם משתייכים למין החדש למדע. המין החדש תואר לראשונה בספרות על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם מומחים מחו"ל, רק בסוף שנת 2005.

 

בגידול המעבדתי מצאו החוקרים שתי תכונות חדשות ומעניינות, ייחודיות ל"דובון הקיקיון" - הגלמים עברו תרדמת חורף שנמשכה מחודש ינואר עד סוף חודש אפריל, רק בתחילת חודש מאי החלו להגיח בוגרים בהדרגה. להערכת החוקרים הגורם המרכזי ליציאה מהתרדמה הינו אורך היום שמתקצר.

 

תכונה ייחודית נוספת למין פרפר זה שנצפתה במעבדה היא משך הזמן והשלבים שעובר הזחל בהתפתחותו.  במעקב אחר ההתפתחות הפרפר נמצא כי למין זה קיימת דרגת זחל נוספת בהשוואה למה שהיה ידוע עד היום, כלומר הזחל עובר שבע דרגות התפתחות ולא שש בתקופת זמן של כחודשיים בטמפרטורה של 26 מעלות. בין דרגה לדרגה מתבצע נשל בו הזחל מוריד את שכבת עורו העליונה.

 

ד"ר צבי קליין, השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות: "באופן זמני אנו ממשיכים בגידול המעבדתי של מין זה, שכעת מהווה גידול יחיד בעולם! המשך הגידול יסייע רבות בהמשך המעקב אחר ההתפתחות ואחר התכונות של מין זה".