שר החקלאות ופיתוח הכפר

​​​​​​​​

שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ צחי הנגבי​

צחי הנגבי