חזון ויעדי המשרד

חזון המשרד  

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל​ 

מטרות ויעדים  

1. הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל
 • יעד 1.1 : הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם
 • יעד 1.2 : שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם
 • יעד 1.3 : פיתוח ומסחור של ידע וחדשנות ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים
 • יעד 1.4 : הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית
 • יעד 1.5 : הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים
2. הבטחת מוצר איכותי, בריא ובטיחותי לציבור
 • יעד 2.1 : שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית
 • יעד 2.2 : הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית
3. הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה
 • יעד 3.1 : שיפור הזמינות של אספקת מוצרים מגוונים לאורך כל השנה, בשגרה ובחירום
 • יעד 3.2 : צמצום פערי תיווך כלכליים ופחתי תוצרת
4. עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם
 • יעד 4.1 : הגנה על בעלי החיים ועל רווחתם
 • יעד 4.2 : יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה
 • יעד 4.3 : שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ולמרעה
 • יעד 4.4 : שמירה על הקרקע החקלאית ועל מקווי המים
 • יעד 4.5 : הגנה על היער והאילנות
5. שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
 • יעד 5.1 : עידוד ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה ופיתוחה
 • יעד 5.2 : פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ושל מגזר המיעוטים
6. שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור
 • יעד 6.1 : ייעול השירות לציבור, תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל הרגולטורי