​​המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרישיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלול​ים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ לתשומת לבכם: המאגר הארצי מנהל, בנוסף,​ רישומים של בעלי חיים אחרים בעלי שבב, כגון: חתולים, זוחלים, ציפורים ועוד. למידע נוסף​, להסרת מספר הטלפון מהמאגר