נהלים

בהתאם לפקודת הדיג, 1937 (להלן- הפקודה) ותקנות הדיג, 1937 (להלן- התקנות), כל פעילות דיג בשטח מדינת ישראל, למעט דיג בחכה מהחוף, מחייבת קבלת רישיון דיג אישי מאת מנהל האגף לדיג ולחקלאות מים (להלן- פקיד הדיג הראשי).

​​​​​לנוהל רישיונות דיג​ (רישיון דיג)

בקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינה

בקשה לרישיון דיג מקצועי / ספורטיבי (טופס מקוון)בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי / ספורטיבי​​ (טופס להדפסה)

תוכלו למלא בקשה על גבי המסך למטה, אנו מקבלים אישור על כל בקשה שנשלחה ונשלח אליכם את הרישיון בהתאם לעמידה בתנאים. אנא ודאו כי כל הפרטים שאתם ממלאים נכונים.


 

 

נוהל הוצאת ציפור מהארץhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspxנוהל הוצאת ציפור מהארץ
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי
כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hasdarat_pikuach_klavim_2020.aspxכללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020