נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2019.

נוהל חלוקת מכסות יבוא 2020

לעדכונים שוטפים לנוהל ​​


 

 

נוהל דיגום זרעים לשיווק מקומי ולייצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/exe_seeds_local_market_exp.aspxנוהל דיגום זרעים לשיווק מקומי ולייצוא
ביקורת זרעי ירקות לייצוא - זרעי ירקות שאינם נשלחים כזרעים מושבחיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Inspection_seeds_for_export.aspxביקורת זרעי ירקות לייצוא - זרעי ירקות שאינם נשלחים כזרעים מושבחיםהשירות לביקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות אחראי על ביקורת גידול זרעי ירקות ליצוא (זרעים שאינם נשלחים כזרעים מושבחים). הביקורת מתבצעת עקב דרישת קונה הזרעים בחו"ל. מטרת הנוהל: קביעת כללים אחידים לביקורת הצמחים והפרי בזמן הגידול – בחממה או בשדה הפתוח.
פרוטוקול חומר ריבוי גפן - אישור חומר ריבוי בבתי גרעין, בתי יסוד וחלקות אםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_gefen_2019.aspxפרוטוקול חומר ריבוי גפן - אישור חומר ריבוי בבתי גרעין, בתי יסוד וחלקות אם