נהלים

​נוהל זה עוסק בהליכי פיקוח על ייבוא כלבים וחתולים למדינת ישראל, מרגע הגשת הבקשה על ידי
היבואן ועד לשחרורם הסופי לידיו.
נוהל ייבוא כלבים וחתולים

עדכון בנוגע ​ליבוא כלב אמריקן בולי

 

 

נוהל הוצאת ציפור מהארץhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspxנוהל הוצאת ציפור מהארץ
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי
כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hasdarat_pikuach_klavim_2020.aspxכללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020